ราคาเนรมิตเล็บสวยๆ และ ต่อขนตาแบบ 3D และ 6D


 • ทาสีเจล        ราคาเริ่มต้น     350.-บาท
 • เพ้นท์เจล      ราคาเริ่มต้น     450.-บาท
 • ต่อเล็บเจล     ราคาเริ่มต้น    1,200.-บาท
 • ต่อเล็บอะครีลิค     ราคาเริ่มต้น     950.-บาท
 • ต่อเล็บฝังลาย       ราคาเริ่มต้น     1,200.-บาท
 • ต่อเจล ฝังลาย      ราคาเริ่มต้น     1,500.-บาท
 • ติดคริสตัล ตกแต่งเล็บ     ราคาเริ่มต้น     100.-บาท
 • ล้างสีเจล พร้อมตกแต่งเล็บและบำรุงเล็บ     ราคาเริ่มต้น     200.-บาท
 • ถอดอะครีลิค     ราคาเริ่มต้น     300.-บาท
 • ถอดเล็บเจล      ราคาเริ่มต้น     300.-บาท
 • ต่อขนตา 3D     ราคา  1,000 - 1,500.- บาท
 • ต่อขนตา 6D     ราคา  1,500 - 1,800.- บาท